Skip to content

Akcionarsko društvo „Vodoprivreda“ iz Smederevske Palanke PDF Štampaj E-pošta

     Osnovano je 1956. godine, a privatizovano 2006. godine i već više od pedeset godina unazad bavi se vodoprivrednom delatnošću, niskogradnjom (izgradnja puteva) i odstalim građevinskim radovima.

Pod vodoprivrednom delatnošću se u smislu Zakona o vodama, podrazumeva:

·        uređenje voda i vodotoka,

·        zaštita od štetnog dejstva voda,

·        zaštita voda od zagađivanja i

·        obezbeđivanje vode za korišćenje.

Preduzeće se bavi izgradnjom, rekonstrukcijama, sanacijama, rehabilitacijom, dogradnjama, adaptacijom, održavanjem i projektovanjem vodoprivrednih objekata.

    Rešenjem Ministarstva za kapitalne investicije Republike Srbije, A.D. „Vodoprivreda“ poseduje licencu za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno autonomna pokrajina i to za:

·        radove na hidrotehničkim objektima za visoke brane i akumulacije ispunjene vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje;

·        radove na hidrotehničkim objektima za međuregionalne i regionalne objekte vodosnabdevanja i kanalizacije, sistema za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda u gradovima i gradskim naseljima preko 100.000 stanovnika;

·        radove na hidrotehničkim objektima za postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u naseljima preko 15.000 stanovnika ili kapaciteta preko 40 l/s;

·        i za radove na hidrotehničkim objektima za vodoprivredne objekte za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300 hektara.

Pored vodoprivredne delatnosti Preduzeće se bavi i izgradnjom i održavanjem putne infrastrukture. U ovoj delatnosti smo se specializovali za izgradnju donjih strojeva i pratećih hidrotehničkih objekata za odvodnjavanje putnih površina.

    Ovo preduzeće se specijalizovalo i potpuno posvetilo vodoprivrednoj i putarskoj problematici kroz obezbeđivanje potrebnog stručnog kadra i značajnih materijalno – tehničkih sredstava, što predstavlja ogroman potencijal za obavljanje krupnih i ozbiljnih investiciono – građevinskih poslova u oblasti vodoprivredne, putarske i dugih delatnosti. Menadžment ovog preduzeća čini visoko obrazovani kadar, građevinske i ekonomske struke, uz podršku tehničkog kadra sa višegodišnjim iskustvom u oblastima vodoprivredne, komunalne i putarske delatnosti. Trenutni broj zaposlenih je oko 170. Mehanoopremljenost preduzeća je na zavidnom nivou.

     Preduzeće je izgradilo sve hidrotehničke objekte na području koje je u nadležnosti ordžavanja A.D. „Vodoprivreda“ Smed. Palanka u Programu redovnog održavanja i funkcionisanja sistema za odvodnjavanje i preduzimanja mera za odbranu od poplava na području JVP „Srbijavode“ Beograd, i to: na Vodnom području „Morava“ (pokriva sektore M3, M4 – Smed. Palanka I i II, sektor M5 – brane „Kudreč“ I i II, sektor M10 – Leskovac), na Vodnom području „Sava“ – VPC „Sava - Dunav“ (pokriva sektor S5 – Valjevo) i Hidromelioracionim sistemima za odvodnjavanje „Smed. Palanka“, „Velika Plana“, „Mladenovac“, „Batočina“ i „Valjevo“.

     Na teritorijama ovih Opština u sistemu našeg redovnog održavanja učestvovali smo na izgradnj putne mreže, mostova i svih pratećih hidrotehničkih objekata.

 

     Najznačajni Investitori su nam:

 

     JVP „Srbijavode“ Beograd, na projektima izgradnje i održavanja hidrotehničkih i hidromelioraciomih objekata.

     Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja Republike Srbije, a po projektima iz NIP-a u oblasti komunalnih delatnosti (vodosnabdevanje opštine Velika Plana, izgradnja kanalizacione mreže u Velikoj Plani, izgradnja vodovoda i kanalizacije u Gradu Kragujevcu, sanacija izvorišta u Kraljevu i Trsteniku, izgradnja vodovoda i kanalizacije u Velikom Gradištu, Golupcu, Smed. Planci, Mladenovcu, Arilju, Topoli, Batočini, Valjevu i dr.).

     Ministarstvo za infrastrukturu, na projektima izgradnje lokalnih puteva.

     „Svetska banka“, na projektima regulacije vodotoka (reka Jasenica, nasipi na Dunavu).

     Termoelektrane „Kostolac“, na izvođenju građevinskih radova na deponiji pepela i izgradnja prilaznih puteva.

     Ministarstvo ekologije, na projektima izgradnje i sanacije gradskih deponija (u Velikom Gradištu i Smed. Palanci).

     Ostale lokalne samouprave (na teritoriji područja koje održava A.D. „Vodoprivreda“ iz Smed. Palanke), na projektima izgradnje komunalne i putne infrastrukture.

 

     Od osnivanja ovog preduzeća, pa do današnjh dana, Preduzeće je učestvovalu u izgradnji kapitalnih objekata (npr. Brana „Ćelije“ u Kruševcu; „Kamenica“ u Valjevu; „Kudrač I i II“ u Smed. Palanci i ostali objekti).