ИНФО О ПРЕДУЗЕЋУ

1


Од свог оснивања, 50-тих година XX века, па до данас, АД "Водопривреда" Смедеревска Паланка, бави се извођењем хидро-грађевинских радова, са посебним акцентом на радове у систему редовног одржавања водотокова и одбране од поплава, који се обављају у систему Јавног водопривредног предузећа СРБИЈАВОДЕ. Водно подручје на коме се обављају наведени радови, одређено је Оперативним планом одбране Републике Србије, и обухвата водотокове на територији следећих општина: Младеновац, Сопот, Смедеревска Паланка, Велика Плана, Аранђеловац, Топола и Рача.

2


Поред наведеног, предузеће је изводило радове на значајном броју број капиталних објеката, велике техничко-технолошке сложености на целој територији бивше Југосалвије, за различите инвеститоре (Министаство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарство привреде, Србијаводе, Воде Војводине, Светска Банка, Аустријска Агенција за развој и сл.).

3


АД"Водопривреда"Смедеревска Паланка, на основу кадровских и техничких капацитета, као и остварених референци, заузима једну од лидерских позиција у области извођења хидро-грађевинских радова, са намером да ту позицију у наредном периоду додатно прошири и на комплементарне делатности, проширењем својих капацитета.