05.10.2023.

СКУПШТИНСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ ЗАКАЗАНУ ЗА 26.10.2023.

pdf преузмите документа


03.10.2023.

ЗАХТЕВ ЗА САЗИВАЊЕ ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ АКЦИЈА ИЗДАВАОЦА ВОДОПРИВРЕДА АД

pdf преузмите документ


ОДЛУКА О ПРИНУДНОМ ОТКУПУ АКЦИЈА

pdf преузмите документ


СТРУКТУРА КАПИТАЛА ДРУШТВА ВОДОПРИВРЕДА АД

pdf преузмите документ


 

22.05.2023.

ЗАПИСНИК са ванредне седнице Скупштине АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ВОДОПРИВРЕДА

pdf преузмите записник

 

ПОЗИВ за ванредну седницу Скупштине АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ВОДОПРИВРЕДА

pdf преузмите позив

 

Од свог оснивања, 50-тих година XX века, па до данас, АД "Водопривреда" Смедеревска Паланка, бави се извођењем хидро-грађевинских радова, са посебним акцентом на радове у систему редовног одржавања водотокова и одбране од поплава, који се обављају у систему Јавног водопривредног предузећа СРБИЈАВОДЕ. Водно подручје на коме се обављају наведени радови, одређено је Оперативним планом одбране Републике Србије, и обухвата водотокове на територији следећих општина: Младеновац, Сопот, Смедеревска Паланка, Велика Плана, Аранђеловац, Топола и Рача.

Опширније