ЗАПИСНИК са ванредне седнице Скупштине АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ВОДОПРИВРЕДА

pdf преузмите записник

 

ПОЗИВ за ванредну седницу Скупштине АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА ВОДОПРИВРЕДА

pdf преузмите позив

 

Од свог оснивања, 50-тих година XX века, па до данас, АД "Водопривреда" Смедеревска Паланка, бави се извођењем хидро-грађевинских радова, са посебним акцентом на радове у систему редовног одржавања водотокова и одбране од поплава, који се обављају у систему Јавног водопривредног предузећа СРБИЈАВОДЕ. Водно подручје на коме се обављају наведени радови, одређено је Оперативним планом одбране Републике Србије, и обухвата водотокове на територији следећих општина: Младеновац, Сопот, Смедеревска Паланка, Велика Плана, Аранђеловац, Топола и Рача.

Опширније