ZAPISNIK sa vanredne sednice Skupštine AKCIONARSKOG DRUŠTVA VODOPRIVREDA

pdf preuzmite zapisnik

 

POZIV za vanrednu sednicu Skupštine AKCIONARSKOG DRUŠTVA VODOPRIVREDA

pdf preuzmite poziv

 

Od svog osnivanja, 50-tih godina XX veka, pa do danas, AD "Vodoprivreda" Smederevska Palanka, bavi se izvođenjem hidro-građevinskih radova, sa posebnim akcentom na radove u sistemu redovnog održavanja vodotokova i odbrane od poplava, koji se obavljaju u sistemu Javnog vodoprivrednog preduzeća SRBIJAVODE. Vodno područje na kome se obavljaju navedeni radovi, određeno je Operativnim planom odbrane Republike Srbije, i obuhvata vodotokove na teritoriji sledećih opština: Mladenovac, Sopot, Smederevska Palanka, Velika Plana, Aranđelovac, Topola i Rača.

Opširnije