05.10.2023.

SKUPŠTINSKI MATERIJAL ZA VANREDNU SEDNICU ZAKAZANU ZA 26.10.2023.

pdf preuzmite dokumenta


03.10.2023.

ZAHTEV ZA SAZIVANjE VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA I DONOŠENjE ODLUKE O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA IZDAVAOCA VODOPRIVREDA AD

pdf preuzmite dokument


ODLUKA O PRINUDNOM OTKUPU AKCIJA

pdf preuzmite dokument


STRUKTURA KAPITALA DRUŠTVA VODOPRIVREDA AD

pdf preuzmite dokument


 

22.05.2023.

ZAPISNIK sa vanredne sednice Skupštine AKCIONARSKOG DRUŠTVA VODOPRIVREDA

pdf preuzmite zapisnik

 

POZIV za vanrednu sednicu Skupštine AKCIONARSKOG DRUŠTVA VODOPRIVREDA

pdf preuzmite poziv

 

Od svog osnivanja, 50-tih godina XX veka, pa do danas, AD "Vodoprivreda" Smederevska Palanka, bavi se izvođenjem hidro-građevinskih radova, sa posebnim akcentom na radove u sistemu redovnog održavanja vodotokova i odbrane od poplava, koji se obavljaju u sistemu Javnog vodoprivrednog preduzeća SRBIJAVODE. Vodno područje na kome se obavljaju navedeni radovi, određeno je Operativnim planom odbrane Republike Srbije, i obuhvata vodotokove na teritoriji sledećih opština: Mladenovac, Sopot, Smederevska Palanka, Velika Plana, Aranđelovac, Topola i Rača.

Opširnije