Redovno održavanje vodnih objekata za odbranu od poplava i odvodnjavanje na sektorima M.3, M.4, M.5 VM.4, BGM.1 I BGM.2 operativnog plana za odbranu od poplava

Naručilac: JVP “Srbijavode”, Beograd