Редовно одржавање водних објеката за одбрану од поплава и одводњавање на секторима М.3, М.4, М.5 ВМ.4, БГМ.1 И БГМ.2 оперативног плана за одбрану од поплава

Застарело

Наручилац: ЈВП “Србијаводе”, Београд

Хитни радови на заштити шире области Свилајнца од поплава реке Ресаве и њених притока

Застарело

Наручилац : ЈВП “Србијаводе”, Београд, из средстава Аустријске развојне агенције - АДА