Хитни радови на заштити шире области Свилајнца од поплава реке Ресаве и њених притока

Наручилац : ЈВП “Србијаводе”, Београд, из средстава Аустријске развојне агенције - АДА