Редовно одржавање водних објеката за одбрану од поплава и одводњавање на секторима М.3, М.4, М.5 ВМ.4, БГМ.1 И БГМ.2 оперативног плана за одбрану од поплава

Наручилац: ЈВП “Србијаводе”, Београд